Pressemeddelelse - 16. juni 2022

Investering i storstilet fødevareproduktion i Gällivare på tegnebrættet - vigtigt skridt i den grønne omstilling

Der er undersøgelser i gang af, hvordan spildvarme fra LKAB og den planlagte fossilfri jernsvampeproduktion i Gällivare kan blive en vigtig brik i puslespillet i den grønne industrielle omstilling. Virksomheden WA3RM, der opbygger og finansierer infrastruktur til næste generation af grønne virksomheder, har underskrevet en hensigtserklæring med Gällivare Energi om at tage en del af spildvarmen fra den unikke jernsvampproces med Hybrit-teknologi til brug i storskala fødevareproduktion, et projekt, der kan skabe et helt nyt segment i den lokale økonomi med potentiale til at skabe et stort antal nye arbejdspladser.

– Dette er et utroligt spændende projekt og langt det største projekt i Sverige inden for energiudnyttelse af affaldsvarme til produktion af fødevarer”, siger Thomas Parker, administrerende direktør for WA3RM.

Demonstrationsanlægget til direkte reduktion af jernmalm med fossilfri brint skal efter planen være i drift i industriel skala i 2026, så Sverige kan blive det første land i verden til at producere fossilfrit stål. Ved fremstillingen af jernmalm opstår der store mængder spildvarme i form af procesvand, som skal nedkøles i et cirkulært system.

– Vi taler om spildvarmemængder i størrelsesordenen 800 gigawatttimer, svarende til den årlige opvarmning af 40.000 villaer, som vi ser muligheder for at genanvende til dyrkning af grøntsager, fisk og meget andet. Det er en investering, der vil få indflydelse på den nødvendige grønne omstilling og øge den svenske fødevareproduktion og selvforsyning betydeligt”, siger Thomas Parker.

– LKAB’s målsætning er altid at bruge så lidt energi som muligt. Men uanset hvor gode vi er, vil der være en vis mængde spildvarme, så det er en meget spændende mulighed at skabe værdikæder for blandt andet lokalt producerede fødevarer, og jeg ser frem til at følge og støtte de undersøgelser, som WA3RM og Gällivare Kommune nu arbejder på,” siger Roger Karlsson, teknologichef i LKAB.

Der vil nu blive udarbejdet et teknisk design for anlægget og sikret finansiering af projektet, som ifølge de foreløbige beregninger kan medføre investeringsomkostninger på omkring 10 mia. Et vigtigt skridt i den fortsatte proces er den lokale forankring og dialog med de berørte interesser, hvilket ifølge virksomheden har meget høj prioritet.

– Mange mennesker ønsker at investere i grønne projekter, både i Sverige og globalt, og vi har stærke finansfolk, som har vist stor interesse for dette projekt, som vi kalder “Regenergy Gällivare”. Ikke mindst fordi det er et fantastisk eksempel på, hvor industri og samfund går hånd i hånd for at skabe en bæredygtig udvikling. Det er et initiativ, der kommer på det rigtige tidspunkt”, siger Thomas Parker.

Den Malmö-baserede virksomhed WA3RM har specialiseret sig i udvikling af cirkulære, biobaserede processer i industriel skala til genanvendelse af industrielle affaldsstrømme. I midten af marts blev det første spadestik taget til et anlæg kaldet Regenergy Frövi, hvor spildvarmen fra BillerudKorsnäs’ papirfabrik i Frövi skal bruges til at producere tomater og kæmperejer. Der vil blive investeret 1,3 mia. SEK i Regenergy Frövi, som forventes at skabe 230 nye arbejdspladser.

Scroll til toppen

Investér smartere

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år.