Påbud til Selected Alternatives Management for udarbejdet PRIIPS-KID af 17/5-2022 for fonden Selected Regenergy A/S

Primo september 2022 blev Selected Alternatives Management A/S (herefter ”vi, os, vore”) kontaktet af Finanstilsynet, der gjorde opmærksom på at det udarbejdede PRIIPS KID dokument for fonden Selected Regenergy A/S af 17/5-2022 på nogle punkter, efter deres opfattelse, ikke var i overensstemmelse med PRIIPS-forordningen og PRIIPS-RTS.

Vi ønsker til enhver tid at sikre, at vore investorer foretager investeringer på et oplyst grundlag. Derfor indgik vi straks i en konstruktiv dialog med Finanstilsynet med henblik på at tilpasse dokumentet.

Finanstilsynet påpegede at dokumentet skulle tilrettes på følgende punkter:
• Risikoklassificering
• Forudsætninger for Stressscenarie
• Tidshorisont for resultatscenarier
• Tidsmæssig fordeling af transaktionsomkostninger

På baggrund af dialogen har vi ændret risikoklassificering således at risikoen nu afspejler en klassificering som Private Equity fremfor Infrastruktur som tidligere, der indebærer en højere forventet risiko. Forudsætningerne for Stressscenariet er ændret således at der nu tages hensyn til faktorer, som har særligt ufordelagtige konsekvenser for produktet, der ikke er indeholdt i de øvrige scenarier. Endvidere præsenteres resultatscenarier for 1 år, 5 år og 10 år, medens den tidsmæssige fordeling af transaktionsomkostninger er blevet præciseret i beskrivelsen.

Efter tilpasningen af dokumentet har vi været i kontakt med alle investorer i fonden for at sikre, at investeringerne foretages på et oplyst grundlag.

Vi beklager naturligvis, at det har været nødvendigt at tilpasse dokumentet, da vi til enhver tid ønsker at vore investorer foretager deres investeringer på et oplyst grundlag. Det opdaterede dokument af 6/10-2022 er tilgængeligt her: https://selectedgroup.dk/regenergy/

Ovenstående har ført til, at vi har fået et påbud fra Finanstilsynet, som vi har taget til efterretning og har efterlevet ved ændringerne i det opdaterede dokument af 6/10-2022.

Du kan se redegørelsen fra Finanstilsynet her: Redegørelse

Scroll til toppen

Investér smartere

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år.