Selected RegEnergy Fund

Minimumsinvestering 750.000 kr.

Exceptionelt afkast baseret på Waste-to-X projekter

Selected RegEnergy er et banebrydende koncept baseret på indvinding af spildvarme og bæredygtig fødevareproduktion. Projektet adresserer to megatrends i samfundet:

1. Et ønske om at bidrage positivt til klodens klimaregnskab.

2. Et ønske om at producere fødevarer lokalt af hensyn til forsyningssikkerhed og miljøhensyn.

Læs de seneste nyheder om RegEnergy-projektets fremdrift

Pipeline

Selected RegEnergy fondens første to projekter er allerede sat igang. Fonden har derudover en pipeline af øvrige projekter, som ligesom Frövi også er baseret på cirkulær økonomi, og hvor værdiskabelsen hviler på adgang til rigelig og billig energi fra overskudsvar­me. Fonden forventes at etablere i alt 5-7 investeringer, som alle vil være baseret på bæredygtig fødevareproduktion og overskudsvarme fra store industrivirksomheder i stil med de to første projekter.

For flere af de øvrige projekter vil overskudsvarmen stamme fra produktion af stålprodukter og batterier. Igangsættes dis­se projekter, vil investorernes portefølje opnå større diversifi­kation på både typen af fødevareafsætning og adgangen til billig energi. Den operationelle risiko vil derudover blive mind­sket ved større spredning.

Fondens fokus og pipeline har en særdeles bæredygtig profil, og lever til fulde op til flere af FN’s verdensmål.

Projektbeskrivelse Frövi

Adgangen til rigelig og billig varme er for fondens første to investeringsprojekter, Frövi, sikret via en tyve-årig kontrakt med papirvarevirksomheden, BillerudKorsnäs, som har større produktionsfaciliteter i Frövi. Kontrakten sikrer en årlig varmele­verance på op til 45 GWh p.a. til projektet. Det svarer til, hvad 28.000 danskere gen­nemsnitligt forbruger på et år.

Varmen aftages til meget lav pris, da den indtil nu blot har været i overskud. Hidtil har papirvirksomheden brugt den lokale elv til at nedkøle vandet fra produktionen, og varmen derfra er ikke blevet brugt til noget. Adgangen til overskudsvarme giver en konkurrencefordel for projektets opera­tører, og det er med til at sikre investorer­nes forventede høje afkast.

Webinar

Se eller gense webinaret om Selected RegEnergy Fund

Central investorinformation

Du kan finde vores dokument med central investorinformation her

Skal vi tage en snak?

Bliv kontaktet af en af vores Relationship Managers, som kan fortælle dig mere om projektet.

Scroll til toppen

Download brochure

Minimumsinvestering 750.000 kr.

Husk at tjekke dit spamfilter for e-mailen hvis den ikke dukker op i din indbakke indenfor få minutter. Hvis du stadig ikke modtager brochuren