Risiko

I forhold til en investering i Selected Investments kan der være tale om risikofaktorer som:

  • Markedsrisiko ift. værdien af de underliggende aktiver

  • Renterisiko

  • Politisk risiko

  • Kreditrisiko

  • Valutarisiko

  • Likviditetsrisiko

Afdelingernes risiko- og afkastprofil angives på en skala fra 1-7. I skalaens lave ende ligger de afdelinger med lav risiko og et typisk lavt afkast, mens afdelingerne med høj risiko og et typisk højere afkast placerer sig i skalaens høje ende.

Den enkelte afdelings placering beregnes på baggrund af afdelingens historiske volatilitet, det vil sige udsvingene i afdelingens indre værdi. Da hver afdeling i Selected Investments har eksisteret i under tre år, bliver deres risiko- og afkastprofil beregnet ud fra de historiske afkast for hver afdelings respektive benchmarks.

Risikoskalaens intervaller fremgår af tabellen nedenfor.

Scroll til toppen

Investér smartere

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år.