”I forlængelse af sammenlægningen af proVeo, Selected Investments og Selected Alternatives i en samlet enhed, Selected Group, er vi glade for at kunne meddele, at cand.polit. David Bakkegaard Karsbøl tiltræder som gruppens investeringsdirektør med titel af Group CIO”, udtaler CEO for Selected Group, Tonny Elsberg.

David Bakkegaard Karsbøl har arbejdet ni år for Saxo Bank og fungerede i en årrække som bankens investeringsdirektør, CIO. Efterfølgende fungerede han i godt syv år som chefstrateg og porteføljeforvalter på alle de balancerede fonde i Sparinvest/Nykredit med et samlet AUM på godt 33 mia. kroner.

”Fra sin karriere i Saxo Bank og Sparinvest/Nykredit medbringer David en omfattende indsigt og erfaring inden for samspillet mellem finansielle markeder og makroøkonomi, investeringsprocesser, porteføljeoptimering og produktudvikling. Desuden har han vist, at han kan brænde igennem mediemuren, så vi for alvor kan få sat Selected Groups kompetencer og produkter på Danmarkskortet, som de fortjener”, siger Tonny Elsberg.

David Bakkegaard Karsbøl udtaler: ”Selected Group er karakteriseret ved en særdeles entreprenant ejerkreds og kultur. Gruppen har allerede på få år haft en markant succes med sine tre forretningsben, så der er et særdeles stærkt fundament at bygge videre på. Det er en virksomhed i en rivende udvikling, og jeg tør godt love, at vi kommer til at generere en del overskrifter fremover. Investorer som ønsker solid og uafhængig rådgivning, robuste porteføljer til moderate omkostninger samt adgang til vores stærke research og kvalitetsprojekter inden for alternative investeringer, bør tænke på Selected Group som det naturlige førstevalg”.

David Bakkegaard Karsbøl startede som CIO for Selected Group den 2. august. 2021.

Baggrund

Selected Group har på vegne af sine kunder siden oprettelsen i 2016 investeret knap 6.000.000.000 kroner, og vi ønsker at være formuende danskeres naturlige førstevalg, når det handler om uafhængig investeringsrådgivning og –pleje.

proVeo, som fremover kommer til at hedde Selected Advice, er det første forretningsområde i Selected Group og blev stiftet i 2016. Selected Advice har licens som investeringsrådgiver og forvalter af alternative investeringsfonde. Selskabet er reguleret af Finanstilsynet.

Selected Investments er kommet til i 2019. Kunder får adgang til Selected Investments investeringsforenings to børsnoterede afdelinger med henholdsvis aktier og obligationer. Selected Advice fungerer som rådgiver for de to investeringsforeningsafdelinger.

Selected Alternatives er en alternativ investeringsfond indeholdende en relativt illikvid, men konservativ portefølje af primært boligudlejningsejendomme, vindmøller og solanlæg. Fonden kan også købe øvrige typer af realaktiver som eksempelvis skov.

David Bakkegaard Karsbøl, CIO Selected Group

AMWATCH – en del af JP/Politikens hus, fortæller også om nyheden.
Læs deres artikel her

Scroll til toppen

Investér smartere

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år.