Et investeringsfællesskab med exceptionelle muligheder

Med Selected Investments får du adgang til de bedste forvaltere inden for aktier og obligationer, som normalt forbeholdes institutionelle investorer.

13,35 %

i afkast for en 50/50-portefølje 2021*

16

kapitalforvaltere i porteføljen

Under 1 %

i omkostninger

Image4
Passiv Forvaltning Photo

Vi åbner døre for private investorer

Selected Investments er et investeringsfællesskab, der giver dig adgang til de bedste forvaltere inden for aktier og obligationer normalt forbeholdt institutionelle investorer.

Med Selected Investments har du mulighed for at blive del af en investeringsløsning, hvor du får en bred portefølje, der er sammensat af de bedste aktivklasser – forvaltet af de bedste kapitalforvaltere verden over.

Afhængig af din risikoprofil fordeles din portefølje ud på aktier og obligationer. Din formue varetages af forvaltere, som gennem dybdegående interviews og analyser er kvalificeret til at give dig en enkel forvaltning af højeste kvalitet.

Det giver dig en unik mulighed for at placere din formue i nogle af de dygtigste forvaltere i verden, hvad end disse forvaltere forfølger en aktiv investeringsstrategi eller søger at følge markedet passivt på en omkostningseffektiv måde.

Muligheden er unik, fordi vi har lavet analysen, lagt strategien og forhandlet priserne for dig. Denne tilgang gør, at du som privat investor får adgang til en gruppe af forvaltere, som opererer med specielle segmenter af aktie- og obligationsmarkedet også kaldet “satelitter”. Hos Selected Investments åbner vi altså døren for dig til en ny verden af muligheder til gavn for din formue.

Hvorfor Selected Investments?

Vi mener, at der mangler investeringsløsninger, som er for alle investorer – uanset deres formue. Derfor har vi stiftet Selected Investments med henblik på at demokratisere investeringsbranchen ved at tilbyde alle investorer de samme vilkår.

Hvad er Selected Investments?

Selected Investments er en investeringsløsning, der er sammensat af Investeringsforeningen Selected Investments to afdelinger: Selected Investments Equities og Selected Investments Bonds, samt investeringsselskabet Selected Investments Alternatives A/S.

Skaber adgang

Selected Investments skaber adgang til en bred portefølje, der inkluderer aktiver normalt forbeholdt institutionelle investorer.

Vælger ud

Selected Investments vælger ud blandt forvaltere indenfor både aktiv og passiv forvaltning. Udvælgelsen sker på baggrund af dybdegående og professionelle analyser.

Køber ind

Selected Investments køber ind til lavere omkostninger. Gennem stordrift opnår vi aftaler med kapitalforvaltere og andre aktører, som er markant lavere, end hvad du ellers ville kunne opnå på egen hånd.

Skaber overblik

Selected Investments skaber overblik – både med et enkelt setup og muligheden for at få yderligere indsigt i udviklingen af de underliggende investeringer.

Uafhængig af forvalter-interesser

Selected Investments er 100% uafhængig af forvalter-interesser. Det betyder, at indholdet i porteføljerne alene er bestemt af, hvem vi vurderer bidrager positivt til porteføljen.

I de tilfælde hvor vi opnår rabatter på kapitalforvaltning, går de ubeskåret til Selected Investments investorer. Efter afslutning af hvert regnskabsår gennemgår statsautoriseret revisor (Deloitte) alle vore betalinger og kontrollerer og dokumenterer at alle modtagne forvalterrabatter sendes videre til vore investorer. Dermed kan vi sikre dig som investor, samt at vi udelukkende varetager dine interesser.

Såfremt en forvalter efter nøje analyse og vurdering af Selected Investments ikke længere vurderes til at være den bedste til at udmønte investeringsstrategien, kan og vil Selected Investments uafhængigt kunne finde og vælge en ny forvalter. Det er sådan professionelle investorer arbejder, og det er det setup, du kan få del i med Selected Investments.

Investeringsstrategien

Gennem Selected Investments kan du placere din formue i børsnoterede investeringsforeninger med eksponering til aktier og obligationer, som har høj likviditet, samt i alternative investeringer med en mindre likviditet. Herigennem kan du opnå en skræddersyet sammensætning af din portefølje, så den passer lige præcis til din risikoprofil.

Udgangspunktet for Selected Investments investeringsstrategi er at skabe et bredt investeringsunivers. Her opnår du adgang til et stort udvalg af aktivklasser, der hver især har forskellige egenskaber og derved spiller forskellige roller i en portefølje.

Kernen består af aktier, der kan sikre et langsigtet afkast, obligationer, der vil skabe stabilitet i krisetider og alternativer, der har et andet afkastmønster, som kan sikre både afkastpotentiale og risikospredning. Kernen vil have en langsigtet karakter og som udgangspunkt være passivt forvaltede investeringer.

Som tillæg til kernen vil porteføljen indeholde en række ”satellitter”, der medvirker til at sprede risikoen i porteføljen yderligere eller til at forfølge andre afkastmuligheder. Disse satelitter vil typisk være specielle segmenter af aktie – eller obligationsmarkedet. Satellitterne har en kortere tidshorisont end kernen og kan blive udskiftet alt afhængig af mulighederne for afkastpotentiale og risikospredning. Dette kan være både passivt og aktivt forvaltede investeringer.

Investeringer i satellitter og alternativer er typisk vanskelige at opnå adgang til for den private investor på en omkostningseffektiv måde. Selected Investments’ ambition er at gøre disse investeringer tilgængelige for dig som privat investor.

Sådan finder vi de bedste aktive kapitalforvaltere

I Selected Investments screener vi løbende markedet for dygtige forvaltere, som vi vil investere i. Vi vil udelukkende investere hos forvaltere, der kan dokumentere stærke kompetencer indenfor den specifikke aktivklasse. Alternativt benytter vi en gennemanalyseret ETF til lavest mulige omkostninger. I udvælgelsen og vurderingen af alle forvaltere ser vi på følgende fire kriterier:

Organisation

Investeringsprocess

Portefølje

Historisk performance

Aktiv vs. passiv forvaltning

Det bedste fra to verdener

Skal du vælge aktiv eller passiv forvaltning? Der findes både fortalere for og imod aktiv og passiv forvaltning – så hvem har ret? Hos Selected Investments mener vi ikke, at verden er så sort og hvid, fordi begge tilgange kan skabe værdi i en portefølje på hvert deres tidspunkt. Derfor benytter vi os af begge tilgange og udvælger de bedste forvaltere fra de to verdener for at skabe balance i din portefølje.

Passiv forvaltning

Ved passiv forvaltning skabes en bred portefølje, hvis mål er at følge det generelle marked og dermed levere et afkast på niveau med markedet. Det kan ske gennem automatiske processer, hvorfor omkostningerne ved denne forvaltning ofte er meget lav. I mange tilfælde kan det være attraktivt at følge markedet og minimere omkostningerne, hvilket blandt andet kan ske gennem anvendelse af såkaldte ETF’ere. Derfor er passiv forvaltning en tilgang, vi anvender hos Selected Investments.

Aktiv forvaltning

Idéen med aktiv forvaltning er derimod at slå markedet og opnå et afkast, der er højere end markedsafkastet. På flere områder i porteføljen er det muligt at identificere aktive forvaltere, der har forudsætningerne for at skabe merafkast efter omkostninger. Derfor bruger vi disse forvaltere, når vi vurderer, at de kan skabe merværdi.

Bestyrelsen i Selected Investments

Martin Gottlob

Peter Løchte Jørgensen

Malene Ehrenskjöld

Få nyheder og viden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og viden om vores investeringsløsninger og de finansielle markeder samt invitationer til vores arrangementer.

Scroll til toppen

Book en introduktion

Mød en specialist fra Selected Group til en uforpligtende samtale om dine muligheder for en skræddersyet løsning.

Investér smartere

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år.