Pipeline

Fondens første to projekter er allerede sat igang. Fonden har derudover en pipeline af øvrige projekter, som ligesom Frövi også er baseret på cirkulær økonomi, og hvor værdiskabelsen hviler på adgang til rigelig og billig energi fra overskudsvar­me. Fonden forventes at etablere i alt 5-7 investeringer, som alle vil være baseret på bæredygtig fødevareproduktion og overskudsvarme fra store industrivirksomheder i stil med de to første projekter.

For flere af de øvrige projekter vil overskudsvarmen stamme fra produktion af stålprodukter og batterier. Igangsættes dis­se projekter, vil investorernes portefølje opnå større diversifi­kation på både typen af fødevareafsætning og adgangen til billig energi. Den operationelle risiko vil derudover blive mind­sket ved større spredning.

Fondens fokus og pipeline har en særdeles bæredygtig profil, og lever til fulde op til flere af FN’s verdensmål.

Scroll til toppen

Bliv ringet op af os

Download brochure

Minimumsinvestering 750.000 kr.

Husk at tjekke dit spamfilter for e-mailen hvis den ikke dukker op i din indbakke indenfor få minutter. 

Investér smartere

Indtast de beløb du har investeret i aktier, obligationer, alternativer og kontanter og se hvor stort et afkast du kan forvente over de næste 10 år.